Οι κυβερνητικές προτεραιότητες για τους μετανάστες


Το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για την αναμόρφωση της μεταναστευτικής πολιτικής και της πολιτικής ασύλου- δεδομένης και της εκκρεμότητας 50.000 αιτήσεων- σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες για την κοινωνική ενσωμάτωση των νομίμων μεταναστών, μέσω της αγοράς εργασίας ή μέσω της χορήγησης ιθαγένειας και δικαιώματος ψήφου, παρουσίασε χθες ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου στον ύπατο αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες κ. Αντόνιο Γκουτέρες. Προηγήθηκαν συναντήσεις του ύπατου αρμοστή με την υφυπουργό Υγείας κυρία Φώφη Γεννηματά και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδη, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να αποτελεί τη γέφυρα για οποιονδήποτε παράνομο θέλει να πάει στην Ευρώπη».
Ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι οι δυνατότητες της Ευρώπης και της Ελλάδας για την υποδοχή και την ενσωμάτωση μεγάλων αριθμών μεταναστών έχουν συγκεκριμένα περιθώρια και με βάση αυτό αναφέρθηκε σε έξι προτεραιότητες: * Επιτήρηση των συνόρων στην είσοδο και στην έξοδο.
* Αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας ανθρώπων και της παράνομης μετανάστευσης.

* Σωστή διαχείριση του ζητήματος των πολιτικών προσφύγων, με σεβασμό στις διεθνείς υποχρεώσεις, για διασφάλιση της προστασίας όσων πραγματικά διώκονται ή αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους. * Συνεργασία με την Υπατη Αρμοστία, την ΕΕ, καθώς και τα γειτονικά κράτη, με ιδιαίτερη έμφαση στα διμερή ζητήματα που προκύπτουν με την Τουρκία σε αυτό το θέμα. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται κοινή πρωτοβουλία του κ. Χρυσοχοΐδη και του γάλλου υπουργού Εσωτερικών, ούτως ώστε να πιεστεί η Τουρκία να τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

* Ομαλή ένταξη των νομίμων μεταναστών και ιδιαίτερα των μεταναστών δεύτερης γενιάς στις κοινωνικές δομές.

* Ριζική αλλαγή της πολιτικής ασύλου, με τη δημιουργία ανεξάρτητης Υπηρεσίας Ασύλου, και νέο πλαίσιο λειτουργίας των χώρων παραμονής αλλοδαπών, με παράλληλη αναμόρφωση των μεθόδων φύλαξης των συνόρων ούτως ώστε να αποτρέπεται η παράνομη ροή μεταναστών.

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικών Κέντρων Πρώτης Υποδοχής μεταναστών και τόνισε ότι υπήρξε συμφωνία για τη συνεργασία χωρών που συνορεύουν με την ΕΕ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η προστασία όσων πραγματικά την έχουν ανάγκη και να μειωθεί η επιβάρυνση των κρατών-μελών της Ενωσης. Επιπλέον, ζήτησε τροποποίηση των κανονισμών που διέπουν την αντιμετώπιση του προβλήματος και επιβαρύνουν δυσανάλογα την Ελλάδα και ειδικότερα του κριτηρίου πρώτης εισόδου. Μίλησε επίσης για υποχρεωτικό μηχανισμό αλληλεγγύης μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ.
Ο κ. Γκουτέρες, από την πλευρά του, εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη της Υπατης Αρμοστίας του ΟΗΕ στις προσπάθειες της κυβέρνησης για μεταρρύθμιση του συστήματος χορήγησης ασύλου και υπογράμμισε ότι το ζήτημα της μετανάστευσης και των προσφύγων δεν αποτελεί μόνο ζήτημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και ζήτημα εθνικής ασφάλειας και προστασίας του εθνικού συμφέροντος.
«Το να μπορεί κανείς να εντοπίσει και να αναγνωρίσει ποιος είναι ποιος και ποιος ακριβώς ζει πού και από πού, ποιος χρήζει προστασίας ή ίσως δεν χρήζει προστασίας, και άρα θα πρέπει να επαναπροωθηθεί στη χώρα προέλευσής του ή σε άλλη χώρα, κατά την άποψή μας, είναι ο ορθός τρόπος όχι μόνο για να τύχουν πλήρους σεβασμού τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και για να προστατέψουμε την εθνική ασφάλεια και τα εθνικά συμφέροντα» σημείωσε ο ύπατος αρμοστής.
Υπογράμμισε επίσης ότι η στήριξη της ΕΕ προς την Ελλάδα για τα ζητήματα μετανάστευσης είναι θεμελιώδους σημασίας και μίλησε για αποτελεσματικό μοίρασμα του βάρους που αναλαμβάνεται.