Ο αστυφύλακας της γειτονιάς

Φορώντας στην αριστερή πλευρά του σακακιού κονκάρδες που αναγράφουν «αστυνομικός της γειτονιάς» και χρησιμοποιώντας δίκυκλασκούτερ με την ίδια ένδειξη στον ανεμοθώρακα, ξεκίνησαν από χθες περιπολίες 218 αστυνομικοί που υπηρετούν σε 45 Αστυνομικά Τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις.
Για την Αττική έχουν διατεθεί 114 αστυνομικοί που υπηρετούν σε 18 αστυνομικά τμήματα, 28 αστυνομικοί σε υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης και 76 στην επαρχία. Οπως αναφέρεται στο σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο, ο αστυνομικός της γειτονιάς «δεν είναι αρμόδιος για να παρεμβαίνει σε εγκληματικές ενέργειες. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πολίτης πρέπει να επικοινωνεί απευθείας με την Αμεση Δράση». Η δική του αρμοδιότητα είναι να προσέχει τους πολίτες και σε αυτό το πλαίσιο, όπως σημειώνεται στο ίδιο φυλλάδιο, να«παρίσταται στις συγκεντρώσεις ή στις συνελεύσεις τοπικών φορέων και κατοίκων, όπου συζητούνται θέματα ασφάλειας και προστασίας των πολιτών».