Βελτιώσεις στο νόμο για την ιθαγένεια

Προβλέπονται αυστηρότεροι όροι αλλά οι ενστάσεις παραμένουν

Με έξι βασικές αλλαγές σε σχέση με το αρχικό κείμενο γίνονται πιο αυστηροί οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας (αφορά περίπου 150.000 μετανάστες) και για το δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές (αφορά περίπου 266.000 μετανάστες και ομογενείς). Αυτό συνάγεται από το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο τίθεται εκ νέου προς διαβούλευση, στη Βουλή αυτή τη φορά, προτού αρχίσει η συζήτησή του στην αρμόδια Επιτροπή. Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούσης, ο οποίος παρουσίασε χθες το σχέδιο νόμου σε συνέντευξη Τύπου, εμφανίστηκε ανοιχτός και για νέες αλλαγές, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθησή του ότι τελικά θα ψηφιστεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
«Πιστεύουμε ότι είναι εθνική, κοινωνική και οικονομική ανάγκη η ένταξη των νόμιμων μεταναστών στην ελληνική κοινωνία» δήλωσε. Οι νόμιμοι μετανάστες στην Ελλάδα, όπως είπε ο κ. Ραγκούσης, είναι σήμερα κατά κύριο λόγο όσοι απέκτησαν επίσημα τίτλο νόμιμης παραμονής με τις νομιμοποιήσεις του 2005 και του 2007, οι οποίες αφορούσαν αποκλειστικά τους μετανάστες που βρίσκονταν στην Ελλάδα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005.
Ειδικότερα το σχέδιο νόμου για τα παιδιά των νόμιμων μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα προβλέπει πως έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια υπό την προϋπόθεση ότι και οι δύο γονείς τους (στο αρχικό κείμενο η προϋπόθεση ήταν μόνο για τον έναν γονέα) έχουν συμπληρώσει πενταετή νόμιμη διαμονή. Παράλληλα, μετά τη διαβούλευση, απαλείφεται η ρύθμιση σύμφωνα με την οποία τα παιδιά των μεταναστών θα μπορούσαν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια μετά την ενηλικίωσή τους αν είχαν παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Με τις νέες ρυθμίσεις τα παιδιά των μεταναστών θα μπορούν να αποκτούν την ιθαγένεια αρκεί να έχουν φοιτήσειεπιτυχώςστο ελληνικό σχολείο για έξι χρόνια.
Στο νομοσχέδιο συμπεριελήφθησαν και δύο νέες διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στα παιδιά που έγιναν Ελληνες ενώ ήταν ανήλικα, με δήλωση ή με πολιτογράφηση των γονέων τους, εφόσον δεν θέλουν να παραμείνουν Ελληνες, να αποβάλουν την ελληνική ιθαγένεια με δήλωσή τους έναν χρόνο το αργότερο από την ενηλικίωσή τους και να αποκτούν την ιθα γένεια με τη γέννησή τους τα παιδιά νόμιμων μεταναστών οι οποίοι έχουν γεννηθεί και διαμένουν οι ίδιοι μόνιμα στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι μετανάστες τρίτης γενιάς.
Για τη δυνατότητα πολιτογράφησης διατηρούνται οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονταν στο αρχικό σχέδιο νόμου αλλά θεσπίζονται νέες αυστηρές προϋποθέσεις. Ετσι, για να υποβάλει κάποιος μετανάστης αίτηση πολιτογράφησης, θα πρέπει να διαμένει νόμιμα στη χώρα πέντε χρόνια, ενώ θεσπίζεται και προθεσμία δύο ετών για την απάντηση της πολιτείας στο αίτημά του. Ο συνολικός χρόνος, με άλλα λόγια, είναι επτά χρόνια (πέντε + δύο). Μετά τη διαβούλευση προστίθεται ότι για όσους μεταναστεύσουν νόμιμα στην Ελλάδα μετά τη δημοσίευση του νέου νόμου ορίζονται ως προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιθαγένειας η επταετής συνολικά νόμιμη διαμονή στη χώρα και η κατοχή αδείας τού «επί μακρόν διαμένοντος» , ενώ η διοίκηση θα έχει προθεσμία ενός έτους να απαντήσει στο σχετικό αίτημα.
Παράλληλα τροποποιούνται προς το αυστηρότερο οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και προστίθενται νέα κωλύματα. Ως προϋποθέσεις για την πολιτογράφηση των μεταναστών τίθενται: η γνώση της ελληνικής γλώσσας ώστε να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή της ιδιότητας του έλληνα πολίτη, η ομαλή ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας και η πλήρης εξοικείωση με τους θεσμούς του πολιτεύματος, την πολιτική ζωή της χώρας και την πολιτική ιστορία της. Ειδική βαρύτητα έχουν η ενδεχόμενη συμμετοχή σε συλλογικούς φορείς, πολιτικές ενώσεις ή σωματεία όπου συμμετέχουν και έλληνες πολίτες, ιδίως μάλιστα αν ο αιτών έχει εκλεγεί στο όργανο διοίκησης τέτοιου φορέα, καθώς και η τυχόν προηγούμενη συμμετοχή στις δημοτικές εκλογές. Ως προϋπόθεση προστίθεται ακόμη η προσκόμιση τριών συστατικών επιστολών ελλήνων πολιτών, καθώς και η δυνατότητα πραγματοποίησης ειδικών τεστ γλώσσας, πολιτικής αγωγής, Ιστορίας κτλ.
Θεσπίζονται παράλληλα και μια σειρά κωλύματα με βάση τα οποία δεν μπορεί κάποιος μετανάστης να πολιτογραφηθεί Ελληνας και τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στον Κώδικα του 2004. Τέτοια είναι η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, η ληστεία, η υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, τα οποία προστίθενται στα εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα με χρήση μέσω υψηλής τεχνολογίας, εγκλήματα περί το νόμισμα, αντίσταση κατά της αρχής κτλ. Μετά τη διαβούλευση προστίθεται ως κώλυμα και το να μη συντρέχει λόγος δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας.