Αναβάθμιση της Frontex

Σε θεσμική και επιχειρησιακή αναβάθμιση του Frontex προχωράει το 2010 η Ε. Ε. με την αλλαγή της οδηγίας που αφορά τις επιχειρήσεις του Οργανισμού. Με τον διορισμό της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Frontex αναμένεται να αναβαθμιστεί σε επίσημη κοινοτική δύναμη στο πρότυπο της Europol. Τη σχετική πρόταση είχε κάνει ήδη από τα τέλη 2008 ο τέως υπ. Εσωτερικών κ. Πρ. Παυλόπουλος. Η πρόθεση των κρατών - μελών να αναβαθμίζουν τον ρόλο του Frontex για την προστασία μιας «Ευρώπης φρουρίου» είναι εμφανής στην εντυπωσιακή ετήσια αύξηση των προϋπολογισμών, που υπερ-τετραπλασιάσθηκε σε τέσσερα χρόνια.

Το έδαφος για τη θεσμική αναβάθμιση προετοίμασε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Ασυλο, που εγκρίθηκε το 2008. Στη σύνοδο των υπ. Εσωτερικών της Ε. Ε. στη Στοκχόλμη τον Ιούνιο 2009 τέθηκαν οι βάσεις για το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης (2010-2014), που αφορά σε θέματα Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Η Στοκχόλμη δίνει έμφαση στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του οργανωμένου εγκλήματος για τη δημιουργία μιας «ασφαλούς Ευρώπης». Από τη μια πλευρά, λοιπόν, πιστοποιείται ως έγκλημα η παράνομη είσοδος (ανεξάρτητα εάν πρόκειται για πρόσφυγα ή άλλη ευάλωτη ομάδα) και συγχρόνως αναβαθμίζεται σημαντικά ο ρόλος του Frontex. Το 2010 αναμένεται να αυξηθούν οι κοινές επιχειρήσεις επαναπατρισμού και να ενισχυθεί η ικανότητα των κρατών - μελών να χρησιμοποιούν εμπειρογνώμονες και τεχνικό εξοπλισμό.