Αυστηροί έλεγχοι στους μετανάστες

Καθιερώνονται από την Ε.Ε.

Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι το τρίτο κατά σειρά που υιοθετεί η Ε.Ε. Προβλέπει την ενίσχυση της αστυνομικής συνεργασίας μέσω της αποτελεσματικότερης ανταλλαγής πληροφοριών και της ενδυνάμωσης της Γιούροπολ και θέτει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, του οικονομικού εγκλήματος, των ναρκωτικών, της παιδικής πορνογραφίας και της εμπορίας ανθρώπων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η προσπάθεια της Ενωσης για εναρμόνιση των δικανικών συστημάτων των κρατών- μελών της. Ευσεβής στόχος, ήδη από το 1999, παραμένει η αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων μεταξύ κρατών- μελών και η εναρμόνιση των εσωτερικών νομοθεσιών προκειμένου οι πολίτες να έχουν εύκολα πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, ανεξαρτήτως σε ποια χώρα βρίσκονται.

Για την Ελλάδα ειδικότερα, μεγάλη σημασία έχουν οι στόχοι για τη μετανάστευση και την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης που περιγράφονται στο πρόγραμμα. Μας ικανοποιεί ιδιαίτερα η απόφαση για ενίσχυση της FRONTEX, όπου αναμένεται να διεκδικήσουμε τη δημιουργία περιφερειακού γραφείου της υπηρεσίας στην Ελλάδα και περισσότερα χρήματα για επιτήρηση των συνόρων και δημιουργία «κέντρων υποδοχής». Εξίσου ικανοποιεί την Αθήνα η πρόθεση να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των κρατών- μελών για τον «επαναπατρισμό», κοινώς την απέλαση, παράνομων μεταναστών στην πατρίδα τους και ακόμη περισσότερο για την πρόθεση να συναφθούν και κυρίως να εφαρμοστούν αποτελεσματικώς συμφωνίες επανεισδοχής παράνομων μεταναστών με τρίτες χώρες. Επίσης στις εξωτερικές σχέσεις της Ε.Ε., ιδίως ως προς την Τουρκία, θα αξιολογείται η εφαρμογή της πολιτικής επανεισδοχής. Οσον αφορά την πρόταση για αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων χορήγησης ασύλου, καταγράφεται εντονότατη αντίρρηση από Γερμανία - Βρετανία.