Απώλεια ιθαγένειας αν αποκτήθηκε με απάτη

Ανάκληση πολιτογράφησης, εφόσον αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε με απάτη, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε ανιθαγένεια και απώλεια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, έκρινε χθες το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε προδικαστικό ερώτημα που έθεσε γερμανικό δικαστήριο για την περίπτωση Αυστριακού που πολιτογραφήθηκε Γερμανός έχοντας αποκρύψει ότι εκκρεμούσε εναντίον του ποινική δίωξη στην Αυστρία. Στο πλαίσιο της αναλογικότητας, σημειώνεται, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει χρόνο ώστε να επιδιώξει ανάκτηση της ιθαγένειας του κράτους καταγωγής του. Σε δεύτερη απόφασή του, το ΔΕΕ έκρινε ότι, όταν εκλείψουν οι συνθήκες που οδήγησαν στην απονομή καθεστώτος πολιτικού πρόσφυγα σε πολίτη τρίτης χώρας, τότε η προσφυγική ιδιότητα μπορεί να παύσει και ο αλλοδαπός να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του.